Här är alla våra avdelningar

BÄVER

I årskurs 0 eller 1 så kan du börja på Bäverscouterna.

Vid 4 till 6 gånger under terminen träffas vi på söndagar. Vi är alltid ute oavsett årstid. Bäverscouting är en enkel och leksam introduktion till scouting där barnen bl.a. får prova på att göra upp eld, slå knopar, orientera etc, allt efter egen förmåga. Förälder till deltagande scout ska finnas med under mötet.

SPÅRARE

I årskurs 2 eller 3 så kan du börja på Spårarscouterna.

På Spårarscouterna börjar vi öva på de viktigaste sakerna man måste kunna ute i naturen och vi övar på att spåra. På Spårare brukar vi göra en övernattning per termin och åka på vår- och sommarläger i några dagar.

UPPTÄCKARE

I årskurs 4 och 5 går du på Upptäckarscouterna.

Här fortsätter vi att lära oss nyttiga saker att kunna ute i naturen. Du får lära dig hur man gör upp en eld, handskas med yxa, såg och kniv, ta hand om en kompis som är dålig, hitta med en karta och så vidare. På Upptäckarscout börjar vi jobba mer i små grupper, patrullerna, där samarbete är viktigt för att alla ska ha det så kul och lära så mycket som möjligt.

ÄVENTYRARE

I årskurs 6 till 8 går du på Äventyrarscouterna.

På Äventyrarscout är den egna patrullen mycket viktig. Tillsammans får patrullen ansvar för att planera sina egna möten och övernattningar, alltid med ledarnas hjälp förstås. På Äventyrarscout har du chans att lära dig allt man behöver kunna för att vara ute i naturen på ett både säkert och äventyrligt sätt. Äventyrarscouter kan både vandra, paddla kanot eller cykla på sina övernattningar. På Äventyrarscout pratar vi också om vad det är att vara en bra kompis eftersom det är en mycket viktig del av att vara scout.

UTMANARE

Från årskurs 9 till och med 18 års ålder är man Utmanarscout.

Seniorscouterna har helt och hållet ansvaret för sitt eget program, men erfarna ledare finns med för att se till att det blir så bra som möjligt. Eftersom seniorgrupperna, seniorlagen, kan ha väldigt olika intressen kan verksamheten också se mycket olika ut. De seniorer som föredrar att gå mycket på fest med andra seniorer kan göra det, de seniorer som vill vistas mycket i fjällvärlden kan göra det. Möjligheterna är nästan obegränsade.