Vellinge Scoutkår

Vellinge Scoutkår bildades 1959 och vi tillhör Svenska Scoutförbundet, SSF, som är en självständigt arbetande partipolitiskt obunden ideell förening.

Förbundet har enligt sina stadgar bland annat till uppgift att hjälpa flickor och pojkar att utvecklas som individer och samhällsmedborgare. Scoutprogrammet är anpassat för olika åldrar och omfattar praktiskt kunnande samt lek och äventyr i skog och mark och det ger kamratskap och internationell samhörighet.

Vellinge Scoutkår bedriver sin verksamhet i Gamla Brandstationen i Vellinge och så klart ute i Naturen!

Vellinge Scoutkårs styrelse:

Ordförande: Anton Nilsson

Vice Ordförande: Magnus Hansson

Sekreterare: Kim Wihlborg

Kassör: Richard Dominé

Ledamot: Viveca Ödhammar

Ledamot: Jimmy Jervemyr

Ledamot: Ingrid Nilsson

Ledamot: Adrian Cammelli-Hansson

Suppleant: Johan Ingels

Suppleant: Magnus Cervin

Utmanare representant: Vera Nielsen Negrén

Utmanare suppleant: Malin Jervemyr