Öppettider

Måndag 20/9 18:15 – 18:45

Torsdag 30/9 18:15 – 18:45

Måndag 11/10 18:15 – 18:45

Torsdag 28/10 18:15 – 18:45

Måndag 8/11 18:15 – 18:45

Upptäckare, kontakta er ledare Linda på mötena

Inför läger är det också öppet

Utbud


För övrig utrustning och kläder rekommenderar vi nedan butik.

Medlemmar i Vellinge Scoutkår har minst 10% i butiken.


Friluftsvaror