Öppettider

Öppettider: 18:15 – 18:45

Måndagar: 25/4 , 2/5 , 23/5

Torsdagar: 3/3 , 31/3 , 28/4 , 19/5

Upptäckare, kontakta er ledare Linda på mötena

Inför läger är det också öppet

Utbud


För övrig utrustning och kläder rekommenderar vi nedan butik.

Medlemmar i Vellinge Scoutkår har minst 10% i butiken.


Friluftsvaror